Wie zijn wij

Sinds 2000 wandelen de gidsen van het Gidsengilde met de vele bezoekers aan Aardenburg door één van de oudste
steden van Zeeland. De gidsen vertellen daarbij allerlei bijzonderheden over het verleden van de stad. Zij doen dit
door een toelichting te geven bij de markante gebouwen en plekken die Aardenburg kent. De geschiedenis gaat dan voor u leven!