Algemene voorwaarden

• Degene die een wandeling wil reserveren stuurt een e-mail naar gidsengilde@cultuurforumaardenburg.nl.
• Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de reservering in meerdere groepen worden gesplitst.
• Het Gidsengilde bevestigt de reservering zo spoedig mogelijk.
• Mocht de themawandeling door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan dan worden de deelnemers uiterlijk op de dag van de themawandeling via e-mail hiervan op de hoogte gebracht.
• Bij aanmeldingen voor de wekelijkse wandeling gaat de wandeling door tenzij er onvoorziene omstandigheden optreden zoals slecht weer. De deelnemers worden dan uiterlijk op zaterdagmorgen via email hiervan op de hoogte gebracht.
• Indien minder deelnemers aanwezig zijn, dan bij de reservering is aangegeven, wordt toch het oorspronkelijke aantal aanmeldingen in rekening gebracht.
• Voor het geval deelnemers door onvoorziene omstandigheden niet tijdig op het startpunt van de wandeling aanwezig kunnen zijn, wordt verzocht contact op te nemen via het e-mail adres gidsengilde@cultuurforumaardenburg.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop kan worden teruggebeld.
• Voor vragen, opmerkingen of wensen kan vooraf contact worden opgenomen via het e-mail gidsengilde@cultuurforumaardenburg.nl.
• Op de volgende dagen worden er geen wandelingen georganiseerd: Goede Vrijdag, 1ste en 2de Paasdag, 27 april Koningsdag, 5 mei Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag  en nieuwjaarsdag.

Aansprakelijkheid

Met betrekking tot de aansprakelijkheid geldt het volgende:
• Deelname aan een door het Gidsengilde verzorgde activiteit is geheel voor eigen risico.
• Deelname van kinderen t/m 12 jaar is uitsluitend onder begeleiding mogelijk. Die begeleiding draagt dan alle verantwoordelijkheid voor de kinderen.
• Deelnemers dienen de aanwijzingen van de gids op te volgen.
• Het Gidsengilde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade van deelnemers opgelopen tijdens één van haar activiteiten, noch voor schade door deelnemers tijdens de wandeling aan derden toegebracht.
• Het Gidsengilde is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen van de deelnemers.