Scholen

Jong geleerd is oud gedaan! Uit onderzoek is gebleken dat museumbezoek op jonge leeftijd veel positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. Daar willen wij ons steentje aan bijdragen, door samen met de scholen ons cultureel erfgoed in de lessen te integreren. We hebben daarvoor verschillende programma’s ontwikkeld.

Programma 1: Reizen in de Tijd – de Romeinen in Aardenburg

Ons educatieve team heeft in het kader van ‘Reizen in de Tijd’ opdrachten gemaakt voor groep 5 en 6 van de basisschool.

Door te onderzoeken, te ervaren en zelf te doen ontdekken de leerlingen de betekenis van ons erfgoed. Het uitgangspunt van de opdrachten is ‘hoe leef jij’?

We hebben gekozen voor vijf thema’s in de tijd van de Romeinen: soldaten, de keuken, het badhuis, school en bouwen. De leerlingen worden op een interactieve manier door de tentoonstelling van het museum begeleid. Zo maken ze op een speelse manier kennis met het dagelijks leven van de Romeinen.

Het hele bezoek duurt ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor groepen van maximaal 25 leerlingen. Er zijn steeds vijf educatiemedewerkers aanwezig om de leerlingen in kleine groepjes te begeleiden. De leerlingen krijgen een werkboekje waarin ze de opdrachten maken. Ze gebruiken verschillende zintuigen. Ze gaan kijken, proeven, ruiken, verkleden en actief bouwen.

Aan het eind van het bezoek kijken we samen naar de verschillen en overeenkomsten tussen hun eigen leven en dat van de Romeinen. De werkboekjes gaan mee naar huis voor een nabespreking in de klas.

Dit programma is onderdeel van Reizen in de Tijd en te boeken via de Cultuurmenu’s. Voor een bezoek hebben we graag contact. Kijk ook even bij het kopje financiering.

Programma 2: Rondleiding en workshop archeologie

De Romeinen spreken nog altijd tot de verbeelding van onze leerlingen. Julius Caesar blijft een superster in hun geschiedenisbeeld. Het ontgaat hen daarbij wel eens dat de Romeinen onze streken gedurende eeuwen militair bezet hielden en daarbij hun cultuur opdrongen aan de lokale bevolking. Vandaag zouden we dat ‘acculturatie’ noemen. In museum Cultuurforum Aardenburg tonen wij hoe het leven in Aardenburg er in de Romeinse tijd in en rondom het castellum uit zag.

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs bieden wij een interactieve rondleiding door het museum aan met aansluitend een workshop over archeologie. Ga als échte archeoloog aan de slag en ontdek of jij van scherven weer een voorwerp kunt maken!

Dit programma is ontwikkeld door ons educatieteam en te boeken via de Cultuurmenu’s. Voor een bezoek hebben we graag contact. Kijk ook even bij het kopje financiering.

Uitdaging voor thuis of in de klas: een Romeins soldatendiploma

Romeins soldaat zijn in de hulptroepen, zoals die in het castellum van Aardenburg, was een niet gemakkelijk, hard leven. Stammen en volken binnen het Romeinse rijk die nog geen Romeins burgerrecht hadden waren verplicht om één of meer afdelingen soldaten te leveren, soms als een soort belasting. Zo kennen we ook een afdeling soldaten van de Menapiërs (Menapii), uit het vroegere stamgebied waarin Aardenburg lag. Dat was de Cohors I Menapiorum, een eenheid van infanterie of voetsoldaten (pedites), die in Britannia was gelegerd.

Soldaat was je niet zomaar voor even: je diensttijd duurde 25 jaar. Dat was dus een flinke uitdaging en velen haalden dan ook de eindstreep niet. Maar als je het wel haalde dan lag er aan het einde een flinke beloning: het Romeinse burgerrecht, met de bijbehorende voordelen. Dat burgerrecht was dan niet voor de soldaat alleen, maar ook voor zijn vrouw: hun samenwonen werd dan een wettelijk Romeins huwelijk. Ook de kinderen kregen Romeins burgerrecht. Burgerrecht en huwelijk werden verleend in een door de keizer(s) in Rome goedgekeurd wettelijk document. Een afschrift van dat document bestond uit twee bronzen plaatjes met ingedrukte tekst en wordt een Romeins militair diploma genoemd. Zo’n diploma werd aan het einde van de diensttijd aan de soldaat overhandigd door zijn commandant.

Voor leerlingen van het gymnasium of humaniora met Latijn (en voor hun docent!) heeft museum Cultuurforum Aardenburg ook nog een flinke uitdaging! Na een bezoek aan het Cultuurforum kan de docent klassieke talen een Romeins militair diploma uit 178 na Chr. digitaal of op papier meenemen. En dan kun je samen met je docent in de klas ontdekken wat er allemaal in zo’n militair diploma was opgeschreven. Bona fortuna!

 

Programma 3: Speurtocht Romeinen

Heerlijk buiten op zoek naar allerlei facetten van het Gallo-Romeinse leven in Aardenburg.

Voor de onderbouw van de middelbare school heeft ons educatieteam in samenwerking met Vlaamse en Nederlandse scholen een zoektocht ontwikkeld. Daarbij staat het leven van de Romeinen centraal. Er zijn extra opdrachten, die aansluiten bij het lesprogramma van leerlingen met Latijn.

De leerlingen gaan zelfstandig in groepjes op verschillende locaties aan de slag. Ze werken met een opdrachtenmap en zijn actief bezig door te kijken, vergelijken, oriënteren, discussiëren, berekenen en gegevens te verwerken. Verschillende educatiemedewerkers zijn op afstand aanwezig om de leerlingen te begeleiden.

Er komen diverse thema’s aanbod: de locatie en geologie, het castellum en archeologisch onderzoek, het Latijn, het soldatenleven, het leven in het kampdorp en het badhuis.

Aan het eind worden kort de opdrachten besproken en kunnen de antwoorden meegenomen worden voor een nabespreking in de klas. De opdrachten duren ongeveer een uur. In overleg met de school kan dit uitgebreid worden in verband met de nabespreking.

Samen vormen programma 2 en 3 een leuk dagprogramma.

Educatie op maat

Sluit ons aanbod niet aan op je wensen? We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we een waardevolle educatieve partner voor je kunnen zijn. Neem contact op via info@cultuurforumaardenburg.nl voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek.

Financiering excursies, workshops en rondleidingen

Wil je een excursie, workshop of educatieve rondleiding bij ons boeken en wil je een bijdrage in de kosten? Nederlandse scholen kunnen contact opnemen met Tijl Clement van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen fungeert als onafhankelijk intermediair tussen het brede onderwijsveld en culturele aanbieders. Tijl kijkt graag met je mee of jouw bezoek aan ons museum (deels) gefinancierd kan worden vanuit de Cultuurmenu’s. Bij vragen neem contact op met info@cultuurforumaardenburg.nl.

Speurtocht voor individueel bezoek

Aan de balie ligt een speurtocht klaar waarmee kinderen hun energie kwijt kunnen in het museum. Spelenderwijs ontdekken ze hoe hun Romeinse leeftijdgenootjes speelden en leefden.