Op 14 maart jl. onthulde de Stadsraad op ludieke wijze het logo voor de herdenking “350 jaar De Berenning van Aardenburg ” tijdens de jaarvergadering in de RK kerk aan de Weststraat.

Op www.stadsraadaardenburg.nl is het uitgebreide jaarprogramma te vinden, dat inmiddels voor een deel ook is opgenomen op de website www.rampjaarherdenking.nl van het landelijk platform. In hun folder staat te lezen: ‘In het Rampjaar 1672 bewezen de Staats-Spaanse Linie in Zeeland en de Zuiderwaterlinie in Noord-Brabant hun nut: de Fransen stootten eerst hun neus in Aardenburg en trokken vervolgens met een grote boog om deze linies heen.’  Aardenburg heeft dit jaar dan ook echt iets te vieren, in tegenstelling tot veel steden, die in 1672 vaak zonder slag of stoot door de Fransen werden ingenomen en/of vreselijk zijn verwoest.