Maureen van Hee, docent klassieke talen. Specialiteit Grieks en Latijn.

Een paar maanden geleden heeft de Onderzoekseenheid Historische Archeologie van Noordwest-Europa (HARG), onder leiding van professor Wim de Clercq van Universiteit Gent, een bezoek gebracht aan ons nieuwe museum. Wij hebben hen gevraagd een kritische blik te werpen op de afbeeldingen en teksten van de vaste tentoonstelling. Hun feedback is een waar cadeau, want hierdoor krijgen wij de kans om het nóg beter te doen voor onze toekomstige bezoekers.

Deze kans grijpen wij dan ook met beide handen aan en we zijn binnen onze mogelijkheden aan de slag gegaan met de aandachtspunten. Één van de punten betrof de Latijnse teksten. Er bestond wat onzekerheid over bepaalde vertalingen. Om er zeker van te zijn dat alles zo goed mogelijk naar waarheid wordt weergegeven, heeft onze conservator Dante de Ruijsscher contact gezocht met een specialiste op het gebied van klassieke talen, namelijk Maureen van Hee.

Maureen is docent klassieke talen op het Zwincollege in Oostburg en zij is gespecialiseerd in de Latijnse en Griekse taal. Op vrijwillige basis heeft ze onze tentoonstellingsteksten gecontroleerd op taalkundige fouten. Gelukkig blijkt het allemaal mee te vallen en hoeven we geen aanpassingen te maken aan de Latijnse teksten.

Maureen, bedankt voor je betrokkenheid en je hulp. We zijn weer een stapje verder in de goede richting.