Moederdag werd in de Romeinse tijd niet één keer maar twaalf keer per jaar gevierd!

 

Tegenwoordig vieren we op de tweede zondag van de maand mei traditiegetrouw Moederdag. Het tot stand komen van deze traditie kent een lange geschiedenis. Al in de tijd van de Romeinen werden moederfiguren op speciale dagen gevierd en geëerd. De rol van de Romeinse moeder was zó belangrijk dat zij niet één keer maar twaalf keer per jaar geëerd werd met een speciale dag. Elke eerste dag van de maand was het feest.

Ter ere van Moederdag krijgen alle moeders die op zondag 12 mei een bezoek brengen aan ons museum een gratis kopje koffie of thee. En omdat wij de rol van de vader net zo belangrijk vinden, krijgen ook de vaders van ons een gratis consumptie.

Onze vrijwilligster Ellen Ruesen schreef speciaal voor deze gelegenheid een gedicht over de Romeinse moeders.

Rol van de moeder in de Romeinse tijd? Ach, die rol was en is eigenlijk wereldwijd.

In de tijd van de Romeinen was het de taak van de vrouw om te trouwen en kinderen te krijgen en over het aantal zullen we maar zwijgen…de kinderen stierven vaak al voor hun 10e levensjaar, dus het is echt waar, vaak waren de Romeinse vrouwen voortdurend zwanger en werd het aantal gebaarde kinderen steeds langer.

De grootste taak van de moeder was de kinderen te leren om de goden te respecteren en familie en voorouders te eren. Zelfcontrole en waardigheid vonden de Romeinse moeders ook een heel belangrijke zaak en opvoedkundige taak.

Ook het op orde houden van het huis hoorde bij de taak van moeder de vrouw en dat resulteerde in een hoop gesjouw want vaak  hoorde ook werken op het land daarbij dus moeder was naast koken, wassen en het huis schoonhouden maar weinig vrij.

De status van de Romeinse moeder werd verhoogd als zij zonen op de wereld had gezet want zonen hadden de familie eer en traditie gered. Dochters groeiden op als toekomstige moeders en opvoeders.

Ga in ons museum op zoek naar de echte Romeinse ” moeder” achtergrond en je begrijpt terstond hoe belangrijk historie is en dat inzicht is niet mis!

Gelukkige Moederdag aan alle moeders!