De HARG (Onderzoekseenheid Historische Archeologie van Noordwest-Europa) is één van de 5 onderzoekseenheden binnen de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent. Deze onderzoekseenheid richt zich op de archeologie van de Romeinse tijd tot en met de Moderne tijd in Noordwest-Europa. Het team staat onder leiding van professor Wim De Clercq, die voor onderwijstaken wordt ondersteund door 3 assistenten. Daarnaast voeren 8 postdoctoraal medewerkers en 5 promovendi onderzoek uit onder de vleugels van de HARG. Alle leden staan hierna vermeld, in combinatie met hun voornaamste onderzoeksdisciplines:

Prof. Dr. Wim De Clercq (Archeologie van de historische periodes)

Assistenten
Drs. Tim Clerbaut (Materiële cultuur van de Romeinse tijd)
Drs. Bieke Hillewaert (Materiële cultuur van de middeleeuwen)
Dr. Sofie Vanhoutte (Materiële cultuur van de Romeinse tijd en middeleeuwen)

Postdoctoraal medewerkers
Dr. Ewoud Deschepper (Vroegmiddeleeuwse bouwtradities)
Dr. Sadi Maréchal (Romeinse badgebouwen)
Dr. Jessica Palmer (Fysische antropologie)
Dr. Maxime Poulain (Laatmiddeleeuws en vroegmodern aardewerk)
Dr. Sibrecht Reniere (Natuurstenen gebruiksvoorwerpen)
Dr. Dirk Seidensticker (Afrikaans aardewerk uit het Congobekken)
Dr. Vince Van Thienen (Laat-Romeinse materiële cultuur en identiteit)
Dr. Jan Trachet (Landschapsarcheologie en historische cartografie)

Promovendi
Drs. Paulina Biernacka (Middeleeuwse ijzerproductie in het graafschap Vlaanderen)
Drs. Michiel Dekoninck (Romeinse zoutwinning in de Civitas Menapiorum)
Drs. Lennert Lapeere (Laatmiddeleeuwse bouwtradities in Ieper)
Drs. Dante de Ruijsscher (Vroeg- en volmiddeleeuwse stadsontwikkeling in Aardenburg)
Drs. Jeroen Vermeersch (Scheepsarcheologie in de Scheldemonding)

Op vraag van Dante de Ruijsscher kwam de HARG op bezoek in Aardenburg om advies te geven bij het inrichten van de Romeinse afdeling van het nieuwe museum. Na een hartelijke ontvangst en rondleiding door Jill Schelleman, Wim Westphaal, Steve Martin en André Bauwens, werden enkele adviespuntjes aangestipt door de HARG-leden. Hierna kon het jaarlijkse overleg van de onderzoekseenheid plaatsvinden in de multifunctionele ruimte van het museum, waarna de dag werd afgesloten met een rondleiding door Dick de Pooter in de Sint-Baafskerk. Afsluitend benadrukte de HARG zeer enthousiast te zijn dat er momenteel in Aardenburg werk wordt gemaakt van een kwaliteitsvol nieuw museum en werd de hoop uitgedrukt dat er een blijvende samenwerking zal bestaan met Cultuurforum Aardenburg.