Lezing van schootsveld tot schanskorf
Legers en soldaten tijdens de Opstand door Jan Kuipers

De lezing met powerpoint behandelt de Spaanse en Staatse legers in de eerste decennia van de Tachtigjarige Oorlog: ruwweg de ‘Negen Jaren van Farnese'(1579-1588) en de ‘Tien Jaren van Maurits’ (1588-1598).

In het kanteljaar 1588 ontstond ook de Republiek der Verenigde Nederlanden en begon het tij van de oorlog te keren. In de regio worden beide perioden geconcretiseerd door Farnese’s belegering en inname van Sluis in 1587, en Maurits’ verovering van het huidige West Zeeuws-Vlaanderen inclusief Sluis in 1604. We bespreken de voorgeschiedenis van het belangrijke fenomeen van de huurlingenlegers, de opbouw van de Spaanse en Staatse strijdkrachten, de tactieken in het veld inclusief belegeringen en natuurlijk het soldatenleven.

Naast de belangrijke rol van de Spaanse tercio’s bekijken we de route die de Spaanse troepen moesten afleggen op weg naar de Nederlanden. Aan Staatse zijde komen onder meer de militaire hervormingen van Willem-Lodewijk en Maurits aan de orde, en de rol van de wiskundige en ingenieur Simon Stevin hierbij. Mooie details als het Sluise ‘Amazonenleger’ van Catharina Rose en Maaiken in den Hert passeren uiteraard ook de revue.

Vrijdag 20 oktober 2023
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: 8.00 euro
Reserveren voor 18 oktober 2023

Museum Het Bolwerk
Markt 28 IJzendijke
0117-301209
museuminfo@zeelandnet.nl