Lezing door Robert van Dierendonck: Verdronken dorpen en andere nederzettingen als gevolg van Staatse inundaties in de Tachtigjarige oorlog: de archeologische resten.

In 1584 waren de Spaanse troepen uit het grootste deel van Zeeland met inbegrip van
de Westerschelde verjaagd. De Staatsen hebben dan nog voet aan de grond in Sluis,
Biervliet en Terneuzen, maar komen sterk onder druk te staan van Alexander Farnese
en zijn troepen. Om de Spaanse opmars te frustreren besluiten de Staatsen het wapen
van het water in te zetten door zowel zee- als binnendijken te doorsteken en sluizen te
vernielen. Daardoor komen grote delen van het latere Zeeuws-Vlaanderen langdurig
onder water te staan.

Naast het beoogde militaire doel hebben deze militaire inundaties ook gevolgen voor
de bevolking van de geïnundeerde gebieden: dorpen en nederzettingen moeten worden
verlaten en een aantal daarvan wordt door de langdurige effecten van het uitblijven
van waterbeheersing niet meer voor bewoning in gebruik genomen. In de lezing wordt
ingegaan op de archeologische resten die bekend zijn van door deze inundaties
verdronken plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen.

Prijs: € 8,00.
Aanvang: 19:30 uur.
Datum: 15 december 2023
Aanmelden voor 13 december 2023 via museuminfo@zeelandnet.nl of
tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200