Stichting Cultuurforum Aardenburg

Het museum is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking tussen het Provincie Zeeland, de gemeente Sluis en de Stichting Cultuurforum Aardenburg.

De eindverantwoordelijkheid van het museum berust bij het bestuur van de Stichting Cultuurforum Aardenburg. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale en regionale samenleving, inclusief ondernemers en wetenschappelijke instellingen. Hierin volgt de stichting een bestuur-model, zoals gedefinieerd in de Governance Code Cultuur. Voor de dagelijkse leiding van het museum heeft het bestuur een fulltime directeur in dienst.

Door diverse samenstelling van bestuursleden bezit het bestuur collectief een scala aan ervaringen, waaronder financiële, bestuurlijke, administratieve, leidinggevende, academische, museale en educatieve ervaring. De bestuursleden zijn zich bewust van de eventuele belangen die hun nevenactiviteiten opleveren en communiceren goed. Op basis van hun achtergrond is deze taakverdeling tot stand gekomen.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Cultuurforum Aardenburg
KvK nummer: 58954058
Website adres: www.cultuurforumaardenburg.nl
E-mail: info@cultuurforumaardenburg.nl

Adres: Brouwerijstraat 8
Postcode: 4527 BW
Plaats: Aardenburg

 

Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: S.H. Martin
 • Penningmeester: W.F. Westphaal
 • Secretaris: J. Ruesen
 • Bestuurslid A. Boeije
 • Bestuurslid: D. Bakkers
 • Bestuurslid: W. de Stigter
 • Bestuurslid: D.M. de Pooter
 • Bestuurslid: M.T. van Nieuwkoop
 • Bestuurslid A.R Bauwens
 • Bestuurslid: A. Groosman

 

Medewerkers

 • Directeur: Jill Schelleman

 

Nevenfuncties en rooster van aftreden bestuursleden

Download hier een overzicht van nevenfuncties van de bestuursleden.

 

Doelstelling en visie

De Stichting Cultuurforum Aardenburg is een organisatie die volgens de statuten tot doel heeft om het Museum Aardenburg in te richten en exploiteren om belangstelling te wekken voor en het bevorderen van de kennis van archeologie en de geschiedenis van Zeeland, mede in relatie tot de aangrenzende Vlaamse regio.

 

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag van 2021
Download hier het jaarverslag van 2022

 

Jaarrekening

Download hier de jaarrekening 2020
Download hier de jaarrekening 2021
Download hier de jaarrekening 2022

 

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan van stichting Cultuurforum Aardenburg

 

Beloning

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Website

Via de website www.cultuurforumaardenburg.nl wordt men geïnformeerd over het museum. Bezoekers kunnen reageren via de website en sociale mediakanalen.

 

Nieuwsbrief

Door middel van een digitale nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gebracht van de activiteiten. Via deze link kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

 

Vragen?

Voor nadere toelichtingen kunt u contact opnemen via info@cultuurforumaardenburg.nl.