In het archeologisch museum gaat momenteel alle aandacht uit naar Romeins Aardenburg. Uit onderzoek is bekend dat ooit in het centrum van het huidige Aardenburg een Romeins castellum heeft gestaan en dat er bij die vesting een aanzienlijke burgernederzetting lag. Maar Aardenburg was niet alleen in de Romeinse tijd een belangrijke plaats. In de Middeleeuwen maakte Aardenburg omstreeks 1300 deel uit van een van de belangrijkste economische centra in West-Europa vergelijkbaar met bijvoorbeeld onze Randstad waar alle belangrijke bestuurlijke, economische en culturele activiteiten geconcentreerd zijn. In een tijd dat Amsterdam nauwelijks meer was dan een verzameling boerderijen was Aardenburg een stad van betekenis. Het had een haven en een halle. De stad was lid van de Duitse Hanze, de belangrijkste handelsorganisatie van Noordwest-Europa. Er werd gehandeld in wol en wollen stoffen en tal van andere producten. Duitsers, Britten, Spanjaarden en Italianen kon je in Aardenburg ontmoeten. Lui die er zaken kwamen doen. Maar niet alleen handelaren bezochten Aardenburg. Ook graven van Vlaanderen, hertogen van Bourgondië en Engelse koningen zag je in Aardenburg. Zij gingen er ter bedevaart. Aardenburg was toentertijd een belangrijke bedevaartsplaats waar de maagd Maria vereerd werd.

Het bestuur van het museum heeft dan ook het plan opgevat om op de bovenverdieping van de museale ruimte aandacht te besteden aan het middeleeuwse verleden van Aardenburg. Een werkgroep bestaande uit de museumdirecteur en historica Jill Schelleman, museumconservator en archeoloog Dante de Ruijsscher en bestuurslid en historicus André Bauwens, zijn bezig met het maken van een opzet om het verhaal van Aardenburg vanaf circa 300 tot het uitbreken van de opstand tegen Spanje in 1568 vorm te geven. Aangezien de ruimte aanzienlijk kleiner is dan de benedenverdieping en er heel wat getoond moet worden, is dit een puzzel die nog niet gelegd is. Een ding is zeker er zal veel gebruik moeten worden gemaakt van multimedia en dat gaat geld kosten. Veel geld. Het bestuur is dan ook op zoek naar fondsen die dit project willen ondersteunen. Schenkingen zijn dan ook van harte welkom om het verhaal van middeleeuws Aardenburg te kunnen tonen. De unieke geschiedenis van Aardenburg, de oudste stad van Zeeland, moet verteld worden.