Het Rampjaar 1672 in Zeeuws-Vlaanderen

Lezing door Marc Buise

In 2022 is het rampjaar 1672 uitgebreid belicht in boeken, tentoonstellingen, televisieprogramma’s en via digitale nieuwbrieven. De meeste nadruk werd daarbij gelegd op wat er gebeurde aan de Hollandse Waterlinie; hoe Holland op het nippertje aan een Franse bezetting kon ontsnappen. Ook de bekendheid met de ‘Berenning’ van Aardenburg heeft het regionale inmiddels overstegen. Maar was dat nu alles wat zich in de streek afspeelde? Nee natuurlijk niet! Marc Buise zal u op 19 mei meenemen in de gebeurtenissen in Staats-Vlaanderen en ze in een bredere context plaatsen. Afgezien van de ‘Berenning’ gebeurde er niet veel voor degene die van veldslagen en andere spectaculaire wapenfeiten houdt maar de gevolgen van die zogenaamde onbeduidende voorvallen waren enorm, met name voor het polderlandschap maar ook op het sociaal vlak. Het herstel zou meer dan 100 jaar duren.

Museum Het Bolwerk
Markt 28
4515 BB IJzendijke
0117-301200
museuminfo@zeelandnet.nl
www.museumhetbolwerk.nl