Vereniging Musea West-Zeeuws Vlaanderen is op zoek naar een bestuurslid en een notulist

VMWZV, opgericht in 2023, behartigt de belangen van en bevordert de samenwerking tussen de 12 aangesloten musea in West-Zeeuws Vlaanderen. Het voor het voetlicht brengen van het cultureel erfgoed in West-Zeeuws Vlaanderen is een van de belangrijkste doelen. Wil je aan de realisatie van de doelen bijdragen door zitting te nemen in het bestuur of verslag te doen van de bijeenkomsten van het bestuur en de leden, neem dan contact op met Wim Westphaal/ secretaris: westphaalw@gmail.com of met Annie de Lijzer/ voorzitter: jdelijzer1000@kpnmail.nl Zij kunnen je meer vertellen over de plannen van de VMWZV de komende jaren.

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vrijwilligers, een geringe vergoeding is bespreekbaar.